Tankens kraft

Tankene er det beste redskapet menneskene er utstyrt med de kan reparere kroppen de kan hjelpe oss å løse de mest innviklede problemer de kan hjelpe oss å nå målene våre de kan hjelpe oss til effektivitet, uten stress

Om å reflekter mot sine egne tanker og å bruke refleksjoner til å utvikle ”det gode liv”. Tankene er energi – det vi fokuserer på gir vi energi til. Hva ønsker vi i livet? I dette kurset skal vi arbeide med personlig målsetting og hvordan vi kan øke egen livskraft ved hjelp av tankene.

Dette er kanskje det viktigste kurset som gis. Vi styres dessverre altfor mye av tanker som er drenerende både for oss selv og omgivelsene. Å lære om tankenes magiske evner og å lærer oss å styre dem, kan vi utvikle både oss selv og omgivelsene i den retningen vi ønsker. En lærdom vi ikke har råd til å overse.

Velg din skjebne Vær oppmerksom på dine tanker, de blir lett til dine handlinger. Vær oppmerksom på dine handlinger, de blir lett til dine vaner. Vær oppmerksom på dine vaner, de blir lett til din karakter. Vær oppmerksom på din karakter, for den blir lett til din skjebne. (Thich Nhat Hanh)

Kursholder

Ellen Ågot Solberg

900 73 929

ellenaagot@yahoo.no

Lillehammer

ellenaagot