Rosenmetoden

Rosenmetoden er en kroppsterapi der vi bruker hendene på en myk og likevel direkte måte på kroppen. Berøringen kan få spente muskler til å slappe mer av, blodsirkulasjonen øker og pusten slipper mer til.

Rosenmetoden kan gi deg…
– dyp avspenning og friere pust
– bedre kontakt med dine følelser og behov
– større åpenhet og tydelighet i kontakt med deg selv og andre
– økt livsglede og overskudd

Hele kroppen kan få berøring, men de fleste av oss kjenner gjerne på smerter på overkropp, nakke og skuldre. Behandlingen er forsiktig og respektfull, likevel kraftfull. Når vi får støtte til å åpne opp for, gjenkjenne og akseptere alle følelser kan dyp avspenning skje. Pusten kan utvide seg, muskelsmerter kan avta og gamle mønstre kan bli bevisst. Når vi selv blir klar over hva vi har måttet holde tilbake og våger å gi slipp på muskelspenninger kan endringer skje, og vi får frihet til å velge nye veier.

Målet er å få kroppen til å slappe av, bli kvitt spenninger og frigjøre pust. Dette påvirker hele systemet, og kan ha effekt på søvn eller fordøyelse, og du kan etter hvert merke at du blir bedre kjent med kroppen din. Ikke minst, kan du bli bedre kjent med egne følelser og behov og oppleve at det blir lettere å sette grenser.

Undervegs i behandlingen er det naturlig at vi prater, og vi ønsker å møte deg der du er, her og nå, uten å dømme eller komme med «gode råd». Rosenmetoden handler mye om respekt – og når du begynner i behandling betyr det at du tar deg selv på alvor og respekterer deg selv.

Rosenmetoden er livssynsnøytral. Terapeuten er forpliktet til foreningens etiske regler, og taushetsplikt i henhold til norsk lov. Behandlingen er foreløpig ikke refusjonsberettiget.

Behandler

Kjetil Skotte

906 77 415

kjetilskotte@gmail.com

Lillehammer

Bestill time