Kjærlighetens kunst - 4 nivåer

Dette kurset ta utgangspunkt i boken av samme navn. Gjennom kurset gjennomgår vi prinsippene i kjærligheten – og det faktum at jordkloden styres etter prinsippene. Hvordan kan vi alle være med på å styrke
Tema:
Å styrke et trygt og godt miljø rundt oss. Å styrke vår indre fred og glede. Det gode liv er enkelt – hvis vi har det rette fokus. Bli med på en interessant ”reise” hvor det harmoniske liv er fokus.
Jordkloden styres etter kjærlighetsprinsippet. Vår oppgave gjennom livet er å sortere ut det som ikke har med kjærlighet å gjøre – og å hjelpe andre til å gjøre det samme: på sin måte, til sin tid, på sitt nivå, i sitt tempo. Dette er respekt, aksept og tålmodighet i praksis.
Gjennom kurset ser vi på viktigheten av styrke selvrespekt og respekt for andre, samt selvaksept og aksept av andre. Vi fokuserer på bevisst tilstedeværelse (mindfulnes), som er å praktisere takknemmelighet. Dette styrker harmonien og god utvikling i mellommenneskelige relasjoner, privat og på arbeidsplassen.
Utdrag fra boken:
Ingredienser i kjærligheten
Jordkloden styres etter kjærlighetsprinsippet. Vår oppgave gjennom livet er å sortere ut det som ikke har med kjærlighet å gjøre – og å hjelpe andre til å gjøre det samme:
på sin måte
til sin tid
på sitt nivå
i sitt tempo
Ved å integrere kjærlighet i livet, vil du kunne skape det livet du ønsker i nære mellommenneskelige relasjoner og i arbeidet. Du vil kunne skape et meningsfylt liv både for deg selv og andre.

Kursholder

Ellen Ågot Solberg

900 73 929

ellenaagot@yahoo.no

Lillehammer

ellenaagot