Å omprogrammere vaner som hindrer personlig utvikling

Å oppdage når gamle programmeringer settes i sving.
Å redusere og på sikt sette oss fri fra den virkningen negative vaner har på oss selv og omgivelsene.
Å innføre vaner som gir overskudd.
Viktigheten av å opparbeide emosjonell muskulatur.
Gjennom kurset ser vi på hvordan vaner blir dannet. Vanene kan også beskrives som personlige programmeringer. Vi tar for oss de fem viktigste årsakene og belyser reaksjonsmønstre vi får, som følge av årsakene. De programmene vi oppdager kan vi sette oss fri fra og på denne måten ”starte på nytt”.
Kurset passer for deg som ønsker å sette deg fri fra programmeringer som hindrer deg i å skape det livet du ønsker. Ledere og/eller personer som arbeider innen helse/omsorg og skoler vi ha god nytte av kurset.

Kursholder

Ellen Ågot Solberg

900 73 929

ellenaagot@yahoo.no

Lillehammer

ellenaagot