Å erobre sitt eget liv

Mål: Å bevisst jobbe for å beholde et godt miljø hvor glede og harmoni kan skape trygghet for personlig vekst – hjemme og på arbeidsplassen.
Tema:
Kan vi utvikle videre det overskuddsmennesket vi egentlig er?
Å øke egen livskraft, gjennom å se hvor en kan stoppe energilekasje. Dette kan igjen lede til harmoni og effektivitet i eget liv.
Innføring i å arbeide målbevisst og innføring i strukturer som hjelper oss å nå målene.
Bevisste valg som gir oss og omgivelsene mulighet til utvikling.
Å bevare en god og utviklende kommunikasjon.
Tankens kraft og emosjonell intelligens inngår i kurset
Dybdeavspenning inngår i kurset.
Kurset passer alle som ønsker god relasjon til seg selv og omgivelsene: Innen familien, på arbeidsplassen eller blant venner. Kurset passer også for terapeuter og arbeidsledere som ønsker gode og effektive arbeidsforhold.

Kursholder

Ellen Ågot Solberg

900 73 929

ellenaagot@yahoo.no

Lillehammer

ellenaagot