Helhetlig psykoterapi

Helhetlig psykoterapi

Kroppen vår og bevisstheten vår samarbeider. Gjennom historien vår, både det vi husker og ved å oppdage det kroppen (underbevisstheten) forteller oss, kan vi arbeide oss ut av ubehag og smerte, fysisk og psykisk. Utgangspunktet mitt er alltid at både kroppen og sinnet har en utrolig evne til helbredelse. Gjennom de terapiformer jeg arbeider med, søker jeg å få bedre flyt på den enkeltes egen livskraft. Smerte oppstår ved blokkeringer, både fysiske og psykiske. Ved hjelp av samtaler og behandlinger kan vi bli bedre kjent med blokkeringenes opprinnelse og på denne måten skape bedre flyt i livskraften. Flyten vil kjennes som indre harmoni eller ro som kan skape større psykisk avklaring og øker styrken i den enkeltes liv. Dette vil igjen øke livskraft og selvinnsikt. Målet ved enhver ubalanse, smerte og sykdom er å finne tilbake til egen livskraft og velvære, og søke å skape et godt liv for seg selv og menneskene rundt oss.
I behandlingen bruker jeg samtale og craniosacralterapi og andre terapiformer som kan være aktuelle i forhold til den enkeltes smerte/ ubehag.
Ved kroniske lidelser og alvorlige sykdommer kan den enkeltes livskraft styrkes mens annen behandling pågår. Feks medisinsk behandling eller behandling i psykiatrien.
Ta gjerne kontakt om ytterligere opplysninger ønskes og om du lurer på om behandlingsformen kan være bra for deg.

Terapeuten

Ellen Ågot Solberg

900 73 929

ellenaagot@yahoo.no

Lillehammer

Bestill time