Craniosacralterapi

Craniosacralterapi

Hva er craniosacralterapi? (CS)
Behandlingsformen er lett berøring av hele kroppen etter et fastsatt program utviklet av forskere på området. Jeg er utdannet ved Upledgerinstituttet med dr John Upledger som hovedlærer (www.upledger.com).
Navnet (craniosacral) viser til sacrum (korsbeinet nederst på ryggen) og kraniet. Behandlingen tar utgangspunkt i disse to kroppsdeler og ryggraden mellom. Behandlingen berører opprinnelsen til stress, smerter og skader på én og samme tid. Det kan dreie seg om reaksjoner etter nylige ulykker, sykdom og stress, eller etter gamle traumer. Kroppen/sinnet hjelpes til mer balanse. Mange sier behandlingen føles som om en behagelig strøm gjennom kroppen settes igang, og etterlater en indre ro og mental klarhet. Andre opplever at fysisk smerte blir lettere eller forsvinner helt.
Som behandler opplever jeg at klientens eget helbredelses-system (livskraft) styrkes, fysisk og psykisk. Den enkelte kommer til større klarhet omkring egen situasjon og kan lettere sette inn de tiltakene som kreves for en givende og god hverdag.
Siden1996 har jeg behandlet ubalanser i kroppen som fysiske plager i rygg, hode armer og bein. Diffuse plager som utbrenthet, stress, også stress som har oppstått tidligere i livet (post-traumatisk stress). Psykiske plager som angst og depresjon. I utgangspunktet kan alle hjelpes til et mer harmonisk liv og kroniske plager kan lindres.
CS utelukker ikke annen behandling. De aller fleste opplever at annen behandling blir mer effektiv ved hjelp av CS.

Hvor ofte og lenge må behandlingen gjentas. Vanligvis starter vi med 2 – 3 behandlinger (1 time) med 1 ukes mellomrom. Etter dette bestemmer klienten selv intervaller og lengde på behandlingene. Alt er individuelt: plagenes alvorlighet og hvor lenge de har vart. I utgangspunktet kan alle hjelpes, men har plagene vart over lengre tid kan effekten av behandlingen ta litt tid. Mange som utsettes for kort eller langvarig stress (jobb eller privat) har i de fleste tilfeller god nytte av behandlingen og ønsker å gjenta behandlingen i kortere eller lengre perioder.
For videre informasjon kontakt meg på telefon 90073929.
Ellen Ågot Solberg
Lillehammer 2016

Behandlingsmetoder

Behandlingsformen er lett berøring av hele kroppen etter et fastsatt program utviklet av forskere på området. Jeg er utdannet ved Upledgerinstituttet med dr John Upledger som hovedlærer (www.upledger.com).

Terapeuten

Ellen Ågot Solberg

900 73 929

ellenaagot@yahoo.no

Lillehammer

Bestill time