Akupunktur

Tradisjonell Akupunktur er basert på kinesisk medisin med røtter flere tusen år tilbake i tid. Det baserer seg på en forståelse om at menneskets helse er avhengig av fri bevegelse av Qi («livsenergi»).

Nåle-innstikk (akupunkturnåler) utføres i akupunkturpunkter, eller palperbare smertepunkter (ashi punkter). Akupunkturpunkter er definerte punkter på såkalte meridianer (energibaner igjennom kroppen).
I Norge i dag stilles det ingen krav til utdannelse eller anatomikunnskaper for å kalle seg akupunktør, men Akupunkturforeningen jobber i dag for en autorisasjon av sine medlemmer og stiller strenge krav til utdannelse for medlemskap.
Behandlingsforløpet er individuelt, og varierer derfor fra person til person.

Triggerpunkt akupunktur/dry needling er en vestlig tilnærming som søker å endre polariteten i muskelceller, for at de skal slippe spenninger. Triggerpunkter er smertefulle punkter/strenger i muskulatur, som kan gi utstrålende smerter andre steder i kroppen.

IMS Intramuskulær stimulering, kan løst bli beskrevet som en meget avansert form for akupunktur, men i realiteten er det mye mer komplisert. IMS involverer bruk av akupunkturnåler
 spesifikt mot den skadede muskelen, som har blitt forkortet på grunn av stress/skade.
Disse forkortede musklene forårsaker smerter, ikke bare i den berørte muskelen, men også i omkringliggende sener og ledd pga. den ekstra belastning disse får.
IMS behandlingen får muskelen til å «gripe» nålen, som igjen tvinger den forkortede muskelen til å slappe av, og som et resultat av dette vil smertene avta.

Behandlingsmetoder

Klassisk Akupunktur

IMS Intramuskulær stimulering (Dr. Gunn)

Dr. Tan Balanse Metode- for smertetilstander og indre ubalanser

Triggerpunktbehandling for bl.a. muskelsmerter

Elektroakupunktur

Kopping

Akupunktør

Liv Irene Lund Høgvoll

952 44 124

liv-irene@hogvoll.com

Lillehammer

Bestill time